Общи условия

Уведомяваме Ви, че:

Плащането на цената на стоката може да бъде направено в брой или по банков път.

Ако се наложи да ви възстановим сумата по върната стока, това мове да се осъществи само по банков път ( не с наложен платеж или в брой ).

В качеството си на потребител Вие имате право да върнете закупената от Вас стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние в срок от 14 работни дни от доставянето й, като не е необходимо да посочвате причина за това. Вие сте длъжни да съхранявате получената стока, нейното качество и безопасност по време на срока по предходното изречение. При връщане на стоката Вие не дължите допълнителни обезщетения или неустойки, освен сумата за куриер по връщане на пратката.

Гореописаното Ви право не се прилага в следните случаи:

  • - за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;
  • - за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
  • - за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
  • - за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
  • - за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
  • - за хазартни игри и лотарии;
  • - за стоки, повредени и/или променени от Вас след момента на получаването им;
  • - за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена от Вас или липсва. Не се счита за повредена опаковката, цялостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката; 

Стойността на пощенските и транспортни разходи, невключени в цената на стоката, свързани с тяхната доставка са:

  • - Доставката на продукти закупени от сайта на Aspect.bg е безплатна за поръчки на стойност над 99 лв. с ДДС!
  • - За поръчки на стойност под 99 лв. с ДДС доставката е 7,99 лв. с ДДС! 

   

Горните права на купувача по договор за покупко-продажба на стоки от разстояние обвързват доставчика единствено, в случай че купувачът има качеството на „потребител" съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.